Gezien in Strijen

De Albert-, Pieters-, Leendertspolder wordt Oeverlanden Hollands Diep

Naast Strijen-Sas, aan de meest zuidelijke kant van de Gemeente Strijen, ligt de Albert-, Pieters-, Leendertspolder, ofwel de APL Polder. Deze buitendijkse polder wordt door de Buitendijk in het noorden en de gorzen in het zuiden afgeschermd. Vóór de St. Elisabethsvloed van 1421 was er nog geen sprake van een polder, maar was het een moerasgebied wat behoorde tot de Heerlijkheid Strijen.

 

Tijdens de storm rond 19 november 1421 brak de dijk bij Strijen door als gevolg van een hoge waterstand door overvloedige regen in de voorgaande weken tezamen met achterstallig dijkonderhoud door de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Hierdoor werd de Groote Waard doormidden gesplitst door een nieuwe waterweg, die wij nu kennen als het Hollands Diep. De slikpolder was na het ontstaan van het Hollands Diep een onderdeel van het estuarium van de delta van de Rijn en de Maas.

 

Het was pas in 1940 dat de Albertpolder werd ingepolderd als onderdeel van de Hoeksche Waard. In 1954 volgden de Pieterspolder en de Leendertspolder. Het ontstane land werd bewerkt door akkerbouwers, totdat in 2001 het land aangekocht werd in het kader van het Deltanatuurproject. Deltanatuur is een samenwerkingsverband tussen overheid, waterschappen, natuurorganisaties en gemeenten. Het idee van het Deltanatuurproject is om de oorspronkelijke natuur, teloorgegaan door het afsluiten van de zeearmen, weer terug te laten keren. In het geval van de APL polder werd er een geul gegraven dwars door de polder, waardoor het water weer vrij in het land kan bewegen. Het natuurgebied wat hierbij werd gecreëerd heeft deels een recreatieve functie en deels een natuurlijke functie. Men wilde in de APL polder zoveel mogelijk natuurlijk broedgebied voor de kluut verzorgen, en men wilde dat het gebied zeer geschikt was voor de noordse woelmuis, die naast enkele plekken in Nederland alleen nog maar in Scandinavië en ten oosten van de Elbe voorkomt. Daarnaast hoopt men natuurlijk stiekem op de terugkeer van de bever, die in de Biesbosch zo succesvol is uitgezet, en op de terugkeer van de zeearend, die in plaats van een dwaalgast inmiddels weer een broedvogel is geworden. Een ander plan was om de Haringvlietsluizen weer open te zetten, zodat er opnieuw sprake zou zijn van eb en vloed. Het protest daartegen was echter zo hevig dat men die plannen heeft aangepast tot een plan om de sluizen gecontroleerd op een kier te zetten. Dit zou betekenen dat vissen als de zeeprik, de rivierprik en de fint weer kunnen paaien en opgroeien in het water van het Haringvliet en het Hollands Diep. Helaas was ook tegen het kieren van de sluizen veel weerstand, maar zoals het er nu uitziet zou de eerste proef in 2018 van start moeten gaan.

 

In 2006 werd de APL polder opgeleverd, en opengesteld voor het publiek, wat zich een vrije toegang mag verschaffen. Officieel is de naam nu Oeverlanden Hollands Diep, als onderdeel van meerdere Deltanatuurprojecten, maar in de volksmond hier in Strijen spreekt men gewoon nog steeds over de APL polder. Met de opening voor het publiek is het mogelijk geworden om te recreëren. Daartoe zijn er wandelpaden gemaakt waar je heerlijk rustig kunt wandelen (ook met een aangelijnde hond). Sinds kort ligt er een fietspad naast de Buitendijk, waardoor het fietsverkeer ongehinderd kan genieten van de schitterende natuur. Van de wandelaars kan er een zekere extra inspanning gevraagd worden: om bij de uitkijktoren te komen kun je gebruik maken van het trekpontje De IJsvogel. Die inspanning is echter meer dan de moeite waard. Wanneer je de trappen naar de top van de uitkijktoren De Motte hebt beklommen wordt je beloond met een adembenemend uitzicht over de Oeverlanden, het Hollands Diep en de polders van de gemeente Strijen. Vergeet niet om bij het vertrek rechtsaf te gaan richting het haventje van Strijen Sas. Niet alleen om het schilderachtige bruggetje met de sluis, ofwel de sas, waar je dan overheen komt, maar ook om het authentieke dorpsgezicht van Strijen Sas met de leilinden en de ambachtelijke zeilmakerij. Net over de brug direct rechts aanhouden, en je staat in één van de bekendste jachthavens van Nederland, waardoor je naast de auto of de fiets ook de boot kunt kiezen om Strijen Sas te bezoeken.

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie